kn-channel.com
Loading...

ท่องเที่ยว ดอยแม่สลอง จ.เชียงราย Bird's Eye View

Description

Description :

รายการ Bird's Eye View ยังอยู่กับ ดีเจแมน และน้องน้ำฝน ซึ่งเราจะพาท่านผู้ชมไปสถานที่ที่ขึ้นชื่อว่า ซากุระเมืองไทย อย่าง "ดอยแม่สลอง" จังหวัดเชียงราย ครับ

4 years ago

Category :

Travel & Events